Pracownicy ZWiK

UWAGA
Informujemy, że pracownicy ZWiK Sp. z o.o. w Ziębicach posiadają legitymacje służbowe i są upoważnieni do wykonywania czynności związanych z obsługą urządzeń wod. - kan. eksploatowanych przez przedsiębiorstwo.

Prosimy wymagać od osób domagających się dostępu do urządzeń wod. - kan. okazania legitymacji służbowej ZWiK Sp. z o.o. w Ziębicach. Osoby bez legitymacji nie mogą być traktowane jako przedstawiciele przedsiębiorstwa i odbiorca usług ma prawo odmówić im dostępu do urządzeń wod. - kan.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią § 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz 747 2001 r. wraz z póź. zm.) odbiorca usług zobowiązany jest do udostępnienia przedstawicielowi ZWiK Sp. z o.o. w Ziębicach wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń odbiorcy w celu wykonywania czynności związanych z urządzeniami przedsiębiorstwa, kóre znajdują się na terenie odbiorcy.

​Poniżej zamieszczamy wzór legitymacji. Legitymacja winna posiadać: imię i nazwisko pracownika oraz pieczęć zakładu z datą ważności legitymacji

 

Wzór legitymacji służbowej ZWiK Sp. z o.o.

legitymacja avers

legitymacja revers

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok