Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach

zwik foto

Spółka ma na celu bieżące i nieprzerwane świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia Odbiorców w wodę i odprowadzenie ścieków.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę pitną PKD3600Z
 • odbiór ścieków i ich oczyszczanie PKD3700Z
 • eksploatacja w miastach i wsiach sieci wodociągowej i urzadzeń do produkcji i uzdatniania wody PKD3600Z
 • eksploatacja w miastach i wsiach zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych związanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków PKD3700Z
 • eksploatacja ujęć wody PKD3600Z
 • konserwacja i renowacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PKD4322Z
 • wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych PKD4322Z
 • prowadzenie działalności usługowej w branży wodno-kanalizacyjnej, zwłaszcza wykonywanie robót remontowych, inwestycyjnych, projektowych, prowadzenie nadzoru PKD4322Z
 • prowadzenie usług transportowych i pracy sprzętu PKD4920Z
 • unieszkodliwianie odpadów PKD3700Z, a w tym składowanie na odpowiednio przygotowanych składowisk, kompostowania, zastosowanie innych technologii oraz eksploatacji budynków i budowli związanych z unieszkodliwianiem odpadów.
 • prowadzenie działalności handlowej wyrobów produkcji obcej, w szczególności materiałami z zakresu wodno-kanalizacyjnych, PKD4669Z
 • wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD7732Z
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok